AlterniaFM

Nakulong sa Bahay

Panel #1
Nakatayo ang isang binatilyo sa kanyang kwarto. Nagkataon lang na ngayon, ang ika-13 ng Abril, 2009, ang kaarawan niya. Bagama't labintatlong taon na ang nakararaan noong nabigyang-buhay siya, ngayon lamang siya mabibigyan ng isang pangalan!

Ano kaya ang pangalan niya?