AlterniaFM
× NOTICE! We are now beta testing a new version of the site! Help us make sure it runs, as well as suggest new features! http://beta.mspfa.com/login/

Nakulong sa Bahay

Panel #1
Nakatayo ang isang binatilyo sa kanyang kwarto. Nagkataon lang na ngayon, ang ika-13 ng Abril, 2009, ang kaarawan niya. Bagama't labintatlong taon na ang nakararaan noong nabigyang-buhay siya, ngayon lamang siya mabibigyan ng isang pangalan!

Ano kaya ang pangalan niya?