AlterniaFM

Blogstuck

Panel #1
ณ ห้องหอพักห้องหนึ่ง มีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่
บังเอิญว่าวันนี้.. วันที่ 21 พฤษภาคมนี้ เป็นวันเกิดของไอ้หนุ่มหน้าปลาตายคนนี้พอดี
ถึงแม้จะใช้ชีวิตผ่านมาสิบแปดปีแล้วก็ตามแต่ วันนี้แหละ หมอนี่จะได้มีชื่อกับเขาซะที