AlterniaFM
× NOTICE! We are now beta testing a new version of the site! Help us make sure it runs, as well as suggest new features! http://beta.mspfa.com/login/

Blogstuck

Panel #1
ณ ห้องหอพักห้องหนึ่ง มีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่
บังเอิญว่าวันนี้.. วันที่ 21 พฤษภาคมนี้ เป็นวันเกิดของไอ้หนุ่มหน้าปลาตายคนนี้พอดี
ถึงแม้จะใช้ชีวิตผ่านมาสิบแปดปีแล้วก็ตามแต่ วันนี้แหละ หมอนี่จะได้มีชื่อกับเขาซะที