AlterniaFM

Homestuck

Panel #1
ณ ห้องนอนห้องหนึ่ง มีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่
ซึ่งบังเอิญว่าวันนี้.. วันที่ 13 เมษายนนี้ เป็นวันเกิดของเด็กชายหน้ามนคนนี้พอดี
ถึงแม้จะใช้ชีวิตมาสิบสามปีแล้วก็ตามแต่ วันนี้แหละ หมอนี่จะได้มีชื่อกับเขาซะที