AlterniaFM

הכנס שם

Panel #1
קוראים לך ארתור שרלוק בראון. אתה בלש פרטי. מאז שהיית ילד היית אוהב לראות סרטי משטרה וסרטי בילוש, דבר שכנראה השפיע על בחירות המקצוע שלך, בהווה ובעבר. יכול להיות שזה בגלל השם שלך, אבל זה לא בטוח. אתה עובד כבלש פרטי כבר כמה חודשים, אבל עד כה עדיין לא היו לך הרבה לקוחות. אבל כל זה עומד להשתנות. לפני כמה שעות צלצלה אליך למשרד אישה, ואמרה שיש לה בקשה אליך. היא אמורה להגיע עוד זמן מה, אז יש לך עוד זמן לשרוף לפני שהיא תגיע.

מה תעשה?