AlterniaFM
× NOTICE! We are now beta testing a new version of the site! Help us make sure it runs, as well as suggest new features! http://beta.mspfa.com/login/

==>

Panel #1
Ти си един от най-добрите Частни Детективи в града.Ходатайстванията за твоите услуги са многобройни по количество. Заплатата - адекватна. В момента е топловата лятна вечер. Чувстваш се особено печен днес.

Какво ще направиш?