AlterniaFM

==>

Panel #1
Ти си един от най-добрите Частни Детективи в града.Ходатайстванията за твоите услуги са многобройни по количество. Заплатата - адекватна. В момента е топловата лятна вечер. Чувстваш се особено печен днес.

Какво ще направиш?